Copyright Karaokeconcurrent – VIGO Entertainment

Copyright

© Copyright 2010-2020 VIGO Entertainment

Logo VIGO Entertainment

Onder VIGO Entertainment vallen ook de merken Karaokeconcurrent.nl, Karaoketracks.eu, Karaokeconcurrent Music bv, Sunvig

Karaokeconcurrent Copyright logo

Karaoketracks copyright logo

Sunvig copyright logo

SUNVIG B.V. heeft toestemming verleend aan VIGO Entertainment voor het gebruik van het officiële logo van SUNVIG en haar onderliggende logo’s zoals de Karaoke Wall, Station, Stage, Kabin, Touch en karaoke private rooms. 

Alle rechten voorbehouden

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Hierbij is het niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer of het printen van een enkele Hard Copy.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VIGO Entertainment is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van VIGO Entertainment, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van VIGO Entertainment is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Ga voor meer informatie naar de klantenservice

Opgemaakt en voor het laatst bijgewerkt: Mei 2020